KALDA TEE ARENDUS
Krundi pindala 20189 m2, ehitusalust pinda 6000 m2. Lubatud ehitada 1-2 korrust. 2. korrus maksimaalselt 25% ulatuses, parkimiskohtade minimaalne arv 170 kohta.
Vaata ka teisi objekte